ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 11 ΔΙΑ.ΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 712 Μ2

100 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Πρόκειται γιά ακίνητο που βρίσκεται στη θέση Λιβαδάκι στό Δήμο Λουτρακίου επί της οδού Παπανικολή με αρ. οικοπ. 4 , του Ο.Τ.281 το οποίο κείται σε απόσταση από την παραλία περίπου 110 μέτρα και βλέπει σε δρόμο πλάτους 24 μέτρων.
Το υπό κατασκευή κτίριο έχει ανεγερθεί με την υπ' αρίθμ. 115/2004 άδεια νέας διόρωφης οικοδομής με υπόγειο και στέγη καθώς και την αναθεώρηση με αριθμ. 42/2007.
Η κατασκευή του εν' λόγο κτιρίου ξεκίνησε το 2005 και σταδιακά έφτασε στο στάδιο τών εργασιών το οποίο βρίσκεται σήμερα μέχρι το Μάρτιο του 2011.
Αναλυτικότερα οι εργασίες που έχουν γίνει είναι οι κάτωθι :
" Έχει περατωθεί ο φέρων σκελετός του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.
" Έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά μονώσεις σε όλες τις κολώνες και τα δοκάρια.
" Έχουν υλοποιηθεί οι τοιχοποιίες εξωτερικές και εσωτερικές στό σύνολο τους.
" Έχουν τοποθετηθεί οι υδραυλικές σωληνώσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε ότι αφορά την ύδρευση και αποχέτευση του κτιρίου.
" Έχουν τοποθετηθεί οι ηλεκτρολογικές σωληνώσεις.
" Επίσης έχουν κατασκευαστεί οι περιμετρικοί μαντρότοιχοι από μπετόν καθώς και τα επιμέρους παρτέρια του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και έχει γίνει η τελική διαμόρφωση αυτού με επιχώσεις και διαδρόμους.
Η διάταξη τών χώρων όπως υφίσταται αυτή την στιγμή είναι η κάτωθι :
1.Ημιυπόγειο : χαρακτηρίζεται με αυτό τον όρο λόγω της οικοδομικής άδειας , ο επισκέπτης όμως αντιλαμβάνεται αμέσως την φωτεινότητα τών χώρων καθώς και την άμεση πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο όπου χάρη της αρχιτεκτονικής στο σύνολο του κτιρίου η κατάβαση λίγων σκαλιών πρός την είσοδο τών διαμερισμάτων καθίσταται εύκολη και πρακτική. Σε αυτό το επίπεδο εξελίσονται τέσσερα διαμερίσματα με ευρύχωρο και φωτεινό καθιστικό στην είσοδο τους που επιτυνγχάνεται μέσω μεγάλων ανοιγμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει την αίσθηση της εννοποίησης του εξωτερικού χώρου με το εσωτερικό του διαμερίσματος. Στη συνέχεια έχουμε κουζίνα με πάσσο εν' συνεχεία του καθιστικού , w.c. , λουτρό και δύο μεγάλα υπνοδωμάτια και ένα μικρότερο επιπλέον στα μπροστινά διαμερίσματα. Το εμβαδό του κάθε ενός εκ' τών τεσσάρων διαμερισμάτων είναι 81,45 τ.μ.
2.Ισόγειο : η ανάβαση πρός τα ισόγεια διαμερίσματα από μία κεντρική κλίμακα που δίνει την εντύπωση πρόσβασης σε έπαυλη λόγω της απόλυτης συμμετρίας που άλλωστε χαρακτηρίζει το κτίριο έχοντας στο κέντρο του το κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα για την πρόσβαση πρός όλους τους ορόφους. Η διάταξη των τεσσάρων διαμερισμάτων στον όροφο του ισογείου είναι απλή και απέριτη ως πρός την αρχιτεκτονική του με καθιστικό στον χώρο εισόδου και κουζίνα με πάσσο η οποία έχει πρόσβαση σε δικό της μπαλκόνι , λουτρό και υπνοδωμάτιο. Από το σαλόνι και απ' το υπνοδωμάτιο έχουμε πρόσβαση σε ευρύχωρες βεράντες με θέα είτε πρός θάλασσα έιτε πρός βουνό. Το εμβαδό του κάθε ενός εκ' τών τεσσάρων διαμερισμάτων είναι 47,29 τ.μ.
3.Α' όροφος : η διάταξη τών διαμερισμάτων στόν Α' όροφο είναι ακριβώς ίδια με του ισογείου με την διαφορά ότι έχουμε καλύτερη θέα πρός όλες τις κατευθύνσεις λόγω ύψους. Το εμβαδό του κάθε ενός εκ' τών τεσσάρων διαμερισμάτων είναι 47,29 τ.μ.
4.Στέγη : δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη αλλά υπάρχει δυνατότητα γιά κάποιον που θέλει μεγαλύτερη εκμετάλευση να δημιουργήσει δύο σοφίτες οι οποίες θα συνιστούν δύο ανεξάρτητα μικρά δυάρια.
Το κτίριο στο στάδιο κατασκευής που βρίσκεται έχει την δυνατότητα διαμόρφωσης - διαρρύθμισης είτε δύο διαμερισμάτων ανά όροφο (σε ισόγειο και Α΄όροφο) δηλαδή τεσσάρων συνολικά εμβαδού 94,58 τ.μ. έκαστο , είτε δύο μεζονετών ισογείου - Α΄ορόφου 189,16 τ.μ. έκαστη εκατέρωθεν του κεντρικού κλιμακοστασίου.
Όλα τα ανωτέρω εμβαδά τών ιδιοκτησιών συμπεριλαμβάνουν τακτοποιημένους χώρους.
Σημειώνεται ότι οι μελέτες που έχουν γίνει για το εν' λόγω κτίριο προβλέπουν μία σύνγχρονη κατασκευή με όλες τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν ένα μοντέρνο και λειτουργικό κτήριο και υπάρχει δυνατότητα το κτίριο να γίνει ενεργειακό τελευταίας γενιάς.
Πωλείται στην κατάσταση που υπάρχει.ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ.

' THREE FLOORS BUILDING 11 APARTMENTS TOTAL 712 M2'
Price €: 650,000

Description

This property is located in the area Livadaki in the Municipality of Loutraki on Papanikoli street with no. eco. 4, of OT 281 which is located at a distance of about 110 meters from the beach and faces a 24 meters wide road. The building under construction has been erected under the number. 115/2004 permit of a new two-storey building with basement and roof and the revision with number 42/2007. The construction of this building began in 2005 and gradually reached its stage of work, which is currently in place until March 2011.
More specifically, the work done is as follows:
The structural framework of reinforced concrete has been completed.
Perimeter insulations have been installed on all columns and beams.
External and internal masonries have been realized as a whole.
Hydraulic piping has been installed for the most part in the water supply and drainage of the building.
The electrical piping has been installed.
Also, the perimeter concrete walls have been constructed as well as the individual flower beds of the surrounding area of the building and its final configuration has been made with corrugations and corridors.
The layout of the spaces as it currently exists is the following:
1. Semi-basement: It is characterized by this building permit but the visitor immediately realizes the brightness of the rooms as well as the direct access to the surrounding area where thanks to the architecture of the whole building the downhill slope to the entrance of the apartments becomes easy and practice. At this level there are four apartments with a spacious and bright living room at the entrance that is reached through large openings in such a way that it gives the feeling of unifying the exterior space with the interior of the apartment. Then we have a kitchen with a passage to the living room, w.c. , bathroom and two large bedrooms and a smaller one in front of the apartments. The area of each of the four apartments is 81.45 sq.m.
2. Ground floor: The ascent to the ground floor apartments from a central staircase giving the impression of access to a mansion due to the absolute symmetry that characterizes the building, having at its center the stairway with the lift for access to all floors. The layout of the four apartments on the ground floor is simple and unobtrusive to its architecture with a living room in the entrance area and a kitchen with a passage which has access to its own balcony, bath and bedroom. From the living room and from the bedroom we have access to spacious verandas overlooking either the mountain or the mountain. The area of each of the four apartments is 47.29 sq.m.
3. First floor: The layout of the apartments on the first floor is exactly the same as the ground floor, except that we have a better view in all directions due to height. The area of each of the four apartments is 47.29 sq.m.
4. Roof: Not yet built, but there is a possibility for someone who wants to be more exploited to create two lofts that will constitute two independent small dwellings.
The building at the stage of construction has the possibility of modularization of two apartments per floor (on the ground and 1st floor), ie four of a total area of 94.58 sq.m. each, or two ground floor maisonettes - A 189,16 sq.m. each on either side of the central stairway.
All of the above property areas include neat spaces.
It is noted that the studies that have been made for this building foresee a modern construction with all the specifications that characterize a modern and functional building and it is possible for the building to become a last generation energy.
It is sold in the state it exists.

Κωδ. Ακινήτου: 3211
Νομός: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Περιοχή: ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τύπος: Πώληση - Προσφορά
Είδος: Κτίριο
Έτος: 2011
Αρ. Δωμ: 26
Εμβαδόν: 712 τ.μ.
σε έκταση 800 τ.μ.
Όροφος: Ισόγειο
έως 2 ος
Αξία: € 670,000

Ενδεικτική Τοποθεσία Ακινήτου